חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kelberman (Keller), Aron Arkle

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Aron Arkle
Kelberman (Keller)
was born
Son of
Moishe
Kelberman
and
Esther Esthusa
,
Father of
Sandra (Sima)
Keller
,
Esther
Keller
,
,
Images:
First name:
Aron Arkle
Surname:
Kelberman (Keller)
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kelberman (Keller), Aron Arkle
Father of
Kelberman, Moishe
Esther Esthusa
Kelberman, Meir Idel
Kelberman (Keller), Aron Arkle
Wagerman, Bella
Keller, Sandra (Sima)
Keller, Esther
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Keller, Esther
Keller, Sandra (Sima)
Esther Esthusa
Kelberman, Moishe
Kelberman (Keller), Aron Arkle
Wagerman, Bella
Kelberman, Meir Idel