חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kelberman, Moishe

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Moishe
Kelberman
was born
Father of
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Moishe
Surname:
Kelberman
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kelberman, Moishe
Father of
Kelberman, Moishe
Esther Esthusa
Shindel
Kelberman, Meir Idel
Kelberman (Keller), Aron Arkle
Kelberman, Menashe
Kelberman, Haya