חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kelberman, Chana

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Chana
Kelberman
was born
Daughter of
Menashe
Kelberman
and
Roize (Shoshana) Batia
Szneiderman
,
Mother of
Meir
Peled
,
Shoshi
Peled
,
,
Images:
First name:
Chana
Surname:
Kelberman
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kelberman, Chana
Mother of
Kelberman, Menashe
Szneiderman, Roize (Shoshana) Batia
Kelberman, Itzhak
Kelberman, Avraham
Kelberman, Zhenya Yafa
Kelberman, Masha
Kelberman, Eliahu Eli
Kelberman, Natan
Kelberman, Chana
Peled, Gershon
Szneiderman, Moshe
Dwora
Kelberman, Moishe
Shindel
Peled, Meir
Peled, Shoshi
Kelberman, Chana
Szneiderman, Moshe
Dwora
Kelberman, Moishe
Shindel
Peled, Gershon
Kelberman, Itzhak
Kelberman, Avraham
Kelberman, Zhenya Yafa
Kelberman, Masha
Kelberman, Eliahu Eli
Kelberman, Natan
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Peled, Shoshi
Peled, Meir
Szneiderman, Roize (Shoshana) Batia
Kelberman, Menashe