חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רובין, אברם

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
אברם
רובין
was born
Son of
יחיאל
and
חוה
,
Images:
First name:
אברם
Surname:
רובין
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רובין, אברם
יחיאל
חוה
רובין, אברם
רובין, יהודה מאיר
רובין, אברם
רובין, יהודה מאיר
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
חוה
יחיאל