חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רובין, אילן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
אילן
רובין
was born
Son of
משה
רובין
and
דליה
פוקס
,
Father of
ארז
,
,
נטע
,
,
Images:
First name:
אילן
Surname:
רובין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רובין, אילן
Father of
רובין, משה
פוקס, דליה
רובין, אורית
רובין, עמיחי
רובין, ליאת
רובין, אילן
בר עזר, שחר
FUCHS, Yerachmiel
ברודבקר, שרה דבורה
רובין, יהודה מאיר
ארז
unknown
נטע
רובין, ניר
רובין, אילן
FUCHS, Yerachmiel
ברודבקר, שרה דבורה
רובין, יהודה מאיר
בר עזר, שחר
רובין, אורית
רובין, עמיחי
רובין, ליאת
רובין, ניר
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
נטע
unknown
ארז
פוקס, דליה
רובין, משה