חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברודבקר, שלמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
שלמה
ברודבקר
was born
Father of
דוד / Dawid
ברודבקר / BRODBEKER הכהן
,
שרה חנה
ברייט (לבית ברודבקר)
,
אליהו Elihu
Brodbeker ברודבקר הכהן
,
משה
ברודבקר
,
יוסף צבי
ברודבקר / BRODBEKER הכהן
,
,
Images:
First name:
שלמה
Surname:
ברודבקר
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברודבקר, שלמה
Father of
ברודבקר, שלמה
ברכה
ברודבקר / BRODBEKER הכהן, דוד / Dawid
ברייט (לבית ברודבקר), שרה חנה
Brodbeker ברודבקר הכהן, אליהו Elihu
ברודבקר, משה
ברודבקר / BRODBEKER הכהן, יוסף צבי
ברודבקר, שלמה
ברכה
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברודבקר / BRODBEKER הכהן, יוסף צבי
ברודבקר, משה
Brodbeker ברודבקר הכהן, אליהו Elihu
ברייט (לבית ברודבקר), שרה חנה
ברודבקר / BRODBEKER הכהן, דוד / Dawid