חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רובין, יחיאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
יחיאל
רובין
was born
Son of
שרה דבורה
ברודבקר
and
יהודה מאיר
רובין
,
Father of
אופיר
רובין
,
רויטל
רובין
,
לימור
רובין
,
,
Images:
First name:
יחיאל
Surname:
רובין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רובין, יחיאל
Father of
ברודבקר, שרה דבורה
רובין, יהודה מאיר
רובין, משה
רובין, מלכה
רובין, יחיאל
יעקובוביץ, מירה
מלכה
ברודבקר, משה
יחיאל
חוה
רובין, אופיר
רובין, רויטל
רובין, לימור
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
רובין, לימור
רובין, רויטל
רובין, אופיר
רובין, יהודה מאיר
ברודבקר, שרה דבורה
רובין, יחיאל
מלכה
ברודבקר, משה
יחיאל
חוה
יעקובוביץ, מירה
רובין, משה
רובין, מלכה