חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רובין, בארי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
בארי
רובין
was born
Son of
עמיחי
רובין
and
עדי
,
Images:
First name:
בארי
Surname:
רובין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רובין, בארי
רובין, עמיחי
עדי
רובין, תמר
רובין, עמית
רובין, שי
רובין, בארי
רובין, משה
פוקס, דליה
רובין, בניה
רובין, בארי
רובין, משה
פוקס, דליה
רובין, תמר
רובין, עמית
רובין, שי
רובין, בניה
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עדי
רובין, עמיחי