חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרידמן, הדס

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
הדס
פרידמן
was born
Daughter of
דוד
פרידמן
and
רבקה
אונגר
,
Images:
First name:
הדס
Surname:
פרידמן
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרידמן, הדס
פרידמן, דוד
אונגר, רבקה
פרידמן, רעות
פרידמן, שמוליק
פרידמן, מתניה
פרידמן, הדס
אונגר, אברהם
ברודבקר, פנינה
פרידמן, מוריה
פרידמן, הדס
אונגר, אברהם
ברודבקר, פנינה
פרידמן, רעות
פרידמן, שמוליק
פרידמן, מתניה
פרידמן, מוריה
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אונגר, רבקה
פרידמן, דוד