חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברודבקר, ברכה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
ברכה
ברודבקר
was born
on
1924
,
Daughter of
דוד / Dawid
ברודבקר / BRODBEKER הכהן
and
צירל
ברודבקר (לבית ניסקר)
,
died
on
1942
,
,
Occupations:
PUPIL
Images:
First name:
ברכה
Surname:
ברודבקר
Gender:
נקבה
Occupation:
PUPIL
Date of birth:
1924
Place of birth:
Lodz, Poland
Date of death:
1942
Place of death:
Treblinka, Extermination Camp, Poland
Notes:

Bracha Brodbeker was born in Lodz, Poland in 1924 to David and Tzira. She was a pupil. Prior to WWII she lived in Poland. During the war she was in Starochowice, Poland.

Bracha was murdered in the Shoah.

This information is based on a Page of Testimony (displayed here) submitted by her brother, Yosef Brotbeker

Events:
Event Type:
לידה
Description:
1924
Date:
1924
Event place:
Lodz, Poland
Event Type:
פטירה
Description:
ABT 1942
Date:
1942
Event place:
Treblinka, Extermination Camp, Poland
Cause:
שואה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברודבקר, ברכה
1924
died
on
1942
PUPIL
PUPIL
1924
Lodz, Poland
Treblinka, Extermination Camp, Poland

Bracha Brodbeker was born in Lodz, Poland in 1924 to David and Tzira. She was a pupil. Prior to WWII she lived in Poland. During the war she was in Starochowice, Poland.

Bracha was murdered in the Shoah.

This information is based on a Page of Testimony (displayed here) submitted by her brother, Yosef Brotbeker

1924
Lodz, Poland
ABT 1942
Treblinka, Extermination Camp, Poland
ברודבקר / BRODBEKER הכהן, דוד / Dawid
ברודבקר (לבית ניסקר), צירל
ברודבקר Brodbeker, יוסף
ברודבקר, ברכה
ברכה
ברודבקר, שלמה
ברודבקר הכהן, ישראל מנחם מנדל ברל
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברודבקר (לבית ניסקר), צירל
ברודבקר / BRODBEKER הכהן, דוד / Dawid
ברודבקר, ברכה
ברכה
ברודבקר, שלמה
ברודבקר Brodbeker, יוסף
ברודבקר הכהן, ישראל מנחם מנדל ברל