חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of FUCHS, David

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
David
FUCHS
was born
on
1899
,
Father of
Yerachmiel
FUCHS
,
,
Images:
First name:
David
Surname:
FUCHS
Gender:
זכר
Date of birth:
1899
Place of birth:
Poland
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
1904
Date:
1904
Event place:
Israel
Age:
4-5
Event Type:
לידה
Description:
1899
Date:
1899
Event place:
Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of FUCHS, David
1899
Father of
1899
Poland
1904
Israel
1899
Poland
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
FUCHS, David
ZWEBNER, Rachel Shoshana
FUCHS, Yerachmiel
FUCHS, David
ZWEBNER, Rachel Shoshana