חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רובין, מלכה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8252
Print
Share
מלכה
רובין
was born
Daughter of
שרה דבורה
ברודבקר
and
יהודה מאיר
רובין
,
Mother of
מנחם ישראל
מליק
,
רבקה חיה
מליק
,
,
Images:
First name:
מלכה
Surname:
רובין
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ה'כסלו תשי"ד
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רובין, מלכה
Mother of
ה'כסלו תשי"ד
ברודבקר, שרה דבורה
רובין, יהודה מאיר
רובין, משה
רובין, יחיאל
רובין, מלכה
מליק, שלמה
מלכה
ברודבקר, משה
יחיאל
חוה
מליק, מנחם ישראל
מליק, רבקה חיה
This information is based on family tree no. 8252 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מליק, רבקה חיה
מליק, מנחם ישראל
רובין, יהודה מאיר
ברודבקר, שרה דבורה
רובין, מלכה
מלכה
ברודבקר, משה
יחיאל
חוה
מליק, שלמה
רובין, משה
רובין, יחיאל