חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קורנשטיין, גל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
גל
קורנשטיין
was born
Son of
אביטל
אילן
and
רפאל
קורנשטיין
,
Father of
שלי
קורנשטיין
,
הילי
קורנשטיין
,
רוני
קורנשטיין
,
,
Images:
First name:
גל
Surname:
קורנשטיין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קורנשטיין, גל
Father of
אילן, אביטל
קורנשטיין, רפאל
קורנשטיין, דנית
קורנשטיין, גל
בלוך, גלית
אלמן, מלכה
פלנבאום אילן, יצחק
פלדמן, חוה (אווה)
קורנשטיין, ידידיה
קורנשטיין, שלי
קורנשטיין, הילי
קורנשטיין, רוני
קורנשטיין, אורי שלמה
קורנשטיין, גל
אלמן, מלכה
פלנבאום אילן, יצחק
פלדמן, חוה (אווה)
קורנשטיין, ידידיה
בלוך, גלית
קורנשטיין, דנית
קורנשטיין, אורי שלמה
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קורנשטיין, רוני
קורנשטיין, הילי
קורנשטיין, שלי
קורנשטיין, רפאל
אילן, אביטל