חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of כהן, אורי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
אורי
כהן
was born
Father of
הדס
כהן
,
,
Images:
First name:
אורי
Surname:
כהן
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of כהן, אורי
Father of
כהן, אורי
רבקה (ריקי)
כהן, הדס
כהן, אורי
רבקה (ריקי)
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
כהן, הדס