חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פסיה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
פסיה
was born
Daughter of
rayzel
and
yehiel
,
Mother of
שושנה
,
ישעיהו-שייקה
,
שמעון
,
משה
,
פסח
,
,
Images:
First name:
פסיה
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פסיה
Mother of
rayzel
hasid, yehiel
פסיה
ויינר, נטע-דוד
ויינר, שושנה
ויינר, ישעיהו-שייקה
ויינר, שמעון
ויינר, משה
ויינר, פסח
פסיה
ויינר, נטע-דוד
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ויינר, פסח
ויינר, משה
ויינר, שמעון
ויינר, ישעיהו-שייקה
ויינר, שושנה
hasid, yehiel
rayzel