חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אגסי, מרום

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
מרום
אגסי
was born
Son of
מאיר
אגסי
and
מיה
בלוך
,
Images:
First name:
מרום
Surname:
אגסי
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אגסי, מרום
אגסי, מאיר
בלוך, מיה
אגסי, מרום
ווינר, חגית
בלוך, אדוין
unknown
אגסי, מיתר
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בלוך, מיה
אגסי, מאיר
אגסי, מרום
ווינר, חגית
בלוך, אדוין
unknown
אגסי, מיתר