חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הדרי, אמיר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
אמיר
הדרי
was born
Father of
דביר
הדרי כהן
,
טליה
הדרי כהן
,
דביר
הדרי כהן
,
,
Images:
First name:
אמיר
Surname:
הדרי
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הדרי, אמיר
Father of
הדרי, אמיר
הדרי כהן, דביר
הדרי כהן, טליה
הדרי כהן, דביר
כהן, הדס
הדרי, אמיר
כהן, הדס
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הדרי כהן, דביר
הדרי כהן, טליה
הדרי כהן, דביר