חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rotem (Rothmulller, Ruth Vera

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
Ruth Vera
Rotem (Rothmulller
was born
on
8 לינואר 1929
,
Daughter of
אדולף
רוטמילר
and
Dina (Danica)
Neumann
,
died
on
5 לספטמבר 2014
,
Images:
First name:
Ruth Vera
Surname:
Rotem (Rothmulller
Gender:
נקבה
Date of birth:
8 לינואר 1929
Place of birth:
Zagreb, Jugoslavia
Date of death:
5 לספטמבר 2014
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
5 SEP 2014
Date:
5 לספטמבר 2014
Age:
85
Event Type:
לידה
Description:
8 JAN 1929
Date:
8 לינואר 1929
Event place:
Zagreb, Jugoslavia
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rotem (Rothmulller, Ruth Vera
8 לינואר 1929
died
on
5 לספטמבר 2014
8 לינואר 1929
Zagreb, Jugoslavia
5 SEP 2014
8 JAN 1929
Zagreb, Jugoslavia
רוטמילר, אדולף
Neumann, Dina (Danica)
Rotem (Rothmulller, Ruth Vera
Cohen, Max Herman
רוטמילר, יוסף
האן, אנה
Rotem(Rothmuller), Eli
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Neumann, Dina (Danica)
רוטמילר, אדולף
Rotem (Rothmulller, Ruth Vera
רוטמילר, יוסף
האן, אנה
Cohen, Max Herman
Rotem(Rothmuller), Eli