חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of טננבאום, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
יצחק
טננבאום
was born
Father of
אסתר
טננבאום
,
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
טננבאום
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of טננבאום, יצחק
Father of
טננבאום, יצחק
ציריל
טננבאום, אסתר
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
טננבאום, אסתר
טננבאום, יצחק
ציריל