חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of wiloaw

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
wiloaw
was born
Daughter of
wilaou
and
fridlender
,
Mother of
wainer
,
,
Images:
Surname:
wiloaw
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of wiloaw
Father of
wilaou, karel ludwig
fridlender, margareta wilau
וילאו, hanse george
wiloaw
ויינר, משה
ogusta
fridlender, avner
natanzon, goyholtz
wilaou, meta
wainer
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
fridlender, margareta wilau
wilaou, karel ludwig
wainer
wiloaw
ogusta
fridlender, avner
natanzon, goyholtz
wilaou, meta
ויינר, משה
וילאו, hanse george