חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קורנשטיין, אורי שלמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
אורי שלמה
קורנשטיין
was born
Son of
אביטל
אילן
and
רפאל
קורנשטיין
,
Father of
עדי
קורנשטיין כהן
,
עומרי
קורנשטיין כהן
,
,
Images:
First name:
אורי שלמה
Surname:
קורנשטיין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קורנשטיין, אורי שלמה
Father of
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אילן, אביטל
קורנשטיין, רפאל
קורנשטיין, דנית
קורנשטיין, אורי שלמה
כהן, הדס
אלמן, מלכה
פלנבאום אילן, יצחק
פלדמן, חוה (אווה)
קורנשטיין, ידידיה
קורנשטיין כהן, עדי
קורנשטיין כהן, עומרי
קורנשטיין, גל