חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלמן, מלכה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12592
Print
Share
מלכה
אלמן
was born
on
5 למאי 1927
,
Daughter of
מנחם
אלמן
and
פרלה
נוסן
,
died
on
2 לנובמבר 2018
,
Mother of
אביטל
אילן
,
,
Images:
First name:
מלכה
Surname:
אלמן
Gender:
נקבה
Date of birth:
5 למאי 1927
Place of birth:
רומניה
Date of death:
2 לנובמבר 2018
Place of death:
תל אביב
Events:
Event Type:
לידה
Description:
5 MAY 1927
Date:
5 למאי 1927
Event place:
רומניה
Event Type:
פטירה
Description:
2 NOV 2018
Date:
2 לנובמבר 2018
Event place:
תל אביב
Age:
91
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלמן, מלכה
5 למאי 1927
died
on
2 לנובמבר 2018
Father of
5 למאי 1927
רומניה
תל אביב
5 MAY 1927
רומניה
2 NOV 2018
תל אביב
אלמן, מנחם
נוסן, פרלה
אלמן, אברהם
אלמן, מלכה
פלנבאום אילן, יצחק
Nusen, Israel
?, Malca
אילן, אביטל
אלמן, מלכה
Nusen, Israel
?, Malca
פלנבאום אילן, יצחק
אלמן, אברהם
This information is based on family tree no. 12592 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
נוסן, פרלה
אלמן, מנחם
אילן, אביטל