חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11649 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ציפי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11649
Print
Share
ציפי
was born
Daughter of
חיים
and
רבקה
,
Images:
First name:
ציפי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ציפי
אורלב, חיים
רבקה
ציפי
ישראל
צ׳יבוטרו, מסי מרים
כץ, יעקב
אורלב, שמואל
ציפורה
אורלב, יהודית
This information is based on family tree no. 11649 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
רבקה
אורלב, חיים
ציפי
צ׳יבוטרו, מסי מרים
כץ, יעקב
אורלב, שמואל
ציפורה
ישראל
אורלב, יהודית