חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11649 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ינקו

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11649
Print
Share
ינקו
was born
Son of
,
Father of
אילן
,
,
Images:
First name:
ינקו
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
Parents:
Child:
1
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ינקו
Father of
שקד
שקד, אברהם
שקד, רוזה
ינקו
אורלב, מלכה
אילן
ינקו
אורלב, מלכה
שקד, אברהם
שקד, רוזה
This information is based on family tree no. 11649 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אילן
שקד