חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 7866 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Eisenberg

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7866
Print
Share
Eisenberg
was born
,
Images:
Surname:
Eisenberg
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Eisenberg
Eisenberg
Roedelheimer, Bettina Breunche
This information is based on family tree no. 7866 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Eisenberg
Roedelheimer, Bettina Breunche