חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ויסוקר, הניה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
הניה
ויסוקר
was born
Daughter of
אייזיק יעקב
ויסוקר
and
קיילה
Goldberg גולדברג
,
Images:
First name:
הניה
Surname:
ויסוקר
Gender:
נקבה
Place of birth:
פתח תקווה, ישראל
Place of death:
פתח תקווה, ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
פתח תקווה, ישראל
Event Type:
לידה
Event place:
פתח תקווה, ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ויסוקר, הניה
פתח תקווה, ישראל
פתח תקווה, ישראל
פתח תקווה, ישראל
פתח תקווה, ישראל
ויסוקר, אייזיק יעקב
Goldberg גולדברג, קיילה
ויסוקר, דבורה
ויסוקר, שרה
ויסוקר, משה
ויסוקר, בילה רחל
ויסוקר, הניה
ויסוקר, קופל
ויסוקר, הניה
ויסוקר, דבורה
ויסוקר, שרה
ויסוקר, משה
ויסוקר, בילה רחל
ויסוקר, קופל
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Goldberg גולדברג, קיילה
ויסוקר, אייזיק יעקב