חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שטרנין, ישראל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
ישראל
שטרנין
was born
on
1920
,
Son of
פועה
כהן
and
אפרים
שטרנין
,
died
on
1983
,
Images:
First name:
ישראל
Surname:
שטרנין
Gender:
זכר
Date of birth:
1920
Place of birth:
חדרה
Date of death:
1983
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1920
Date:
1920
Event place:
חדרה
Event Type:
פטירה
Description:
1983
Date:
1983
Age:
62-63
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שטרנין, ישראל
1920
died
on
1983
1920
חדרה
1920
חדרה
1983
כהן, פועה
שטרנין, אפרים
שטרנין, יונה
שטרנין, אליעזר
שטרנין, צבי
שטרנין, ישראל
מישונזניק, יונה קאופמן
כהן, ישראל
Perlman, Miryam Dvorah
Sternin, Rafael Yizchak
שטרנין, עמיעז
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שטרנין, אפרים
כהן, פועה
שטרנין, ישראל
מישונזניק, יונה קאופמן
כהן, ישראל
Perlman, Miryam Dvorah
Sternin, Rafael Yizchak
שטרנין, יונה
שטרנין, אליעזר
שטרנין, צבי
שטרנין, עמיעז