חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Millman, Sarah

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Sarah
Millman
was born
on
4 לנובמבר 1898
,
Daughter of
Moses Mordechi Millman [מוזס מרדכי
מילמן]
and
Feiga
Millman
,
died
on
1 לספטמבר 1978
,
Mother of
Maxine
Levin
,
Donald Martin
Levin
,
Annabelle Lorraine
Levin
,
Rose
Levin
,
,
Images:
First name:
Sarah
Surname:
Millman
Gender:
נקבה
Date of birth:
4 לנובמבר 1898
Place of birth:
Mojnescht Romania
Date of death:
1 לספטמבר 1978
Place of death:
Spokane, Spokane, Washington
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1 SEP 1978
Date:
1 לספטמבר 1978
Event place:
Spokane, Spokane, Washington
Age:
79
Event Type:
לידה
Description:
4 NOV 1898
Date:
4 לנובמבר 1898
Event place:
Mojnescht Romania
Event Type:
קבורה
Event place:
Spokane, Spokane, Washington
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Millman, Sarah
4 לנובמבר 1898
died
on
1 לספטמבר 1978
Mother of
4 לנובמבר 1898
Mojnescht Romania
Spokane, Spokane, Washington
1 SEP 1978
Spokane, Spokane, Washington
4 NOV 1898
Mojnescht Romania
Spokane, Spokane, Washington
מילמן], Moses Mordechi Millman [מוזס מרדכי
Millman, Feiga
מילמן], Tillie
Millman, Henry J.
Gilberg, Susan
Millman, Harry David
Millman, Sarah
Levin, Max
Goldstein גולדשטיין, Hanna (Boobe)
מילמן, היימן יוסף
Levin, Maxine
Levin, Donald Martin
Levin, Annabelle Lorraine
Levin, Rose
Millman, Nathan
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Levin, Rose
Levin, Annabelle Lorraine
Levin, Donald Martin
Levin, Maxine
Millman, Feiga
מילמן], Moses Mordechi Millman [מוזס מרדכי
Millman, Sarah
Goldstein גולדשטיין, Hanna (Boobe)
מילמן, היימן יוסף
Levin, Max
מילמן], Tillie
Millman, Henry J.
Gilberg, Susan
Millman, Harry David
Millman, Nathan