חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of לוי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
לוי
was born
Mother of
אלף
,
אלף
,
אלף
,
,
Images:
Surname:
לוי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of לוי
Mother of
לוי
אלף, עומר
אלף, זוהר
אלף, נעמי
אלף, ישי
לוי
אלף, ישי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אלף, נעמי
אלף, זוהר
אלף, עומר