חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ארקין, יהודה זאב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יהודה זאב
ארקין
was born
on
1901
,
Son of
אליעזר דניאל
Arkin ארקין
and
רבקה רחל
Levite לויטה
,
died
on
26 לפברואר 1990
,
Images:
First name:
יהודה זאב
Surname:
ארקין
Gender:
זכר
Date of birth:
1901
Place of birth:
עקרון, ישראל
Date of death:
26 לפברואר 1990
Place of death:
Mazkeret Batya, Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
26 FEB 1990
Date:
26 לפברואר 1990
Event place:
Mazkeret Batya, Israel
Age:
88-89
Event Type:
לידה
Description:
1901
Date:
1901
Event place:
עקרון, ישראל
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ארקין, יהודה זאב
1901
died
on
26 לפברואר 1990
1901
עקרון, ישראל
Mazkeret Batya, Israel
26 FEB 1990
Mazkeret Batya, Israel
1901
עקרון, ישראל
Arkin ארקין, אליעזר דניאל
Levite לויטה, רבקה רחל
ארקין, אהרון שלמה זליג
Arkin, Sheina
Arkin ארקין, מילכה
Arkin, ברכה
Arkin ארקין, אסתר
Arkin ארקין, חמדה
Arkin ארקין, דבורה
Arkin ארקין, בת-שבע
Arkin ארקין, אביגיל
Arkin ארקין, תמר
Arkin ארקין, שרה
ארקין, יהודה זאב
לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
Cohen כהן, חנה Leah
ארקין Arkin, יעקב Yakov
פייגה Faige, טובה Tova
Arkin ארקין, נחמה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Levite לויטה, רבקה רחל
Arkin ארקין, אליעזר דניאל
ארקין, יהודה זאב
לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
Cohen כהן, חנה Leah
ארקין Arkin, יעקב Yakov
פייגה Faige, טובה Tova
ארקין, אהרון שלמה זליג
Arkin, Sheina
Arkin ארקין, מילכה
Arkin, ברכה
Arkin ארקין, אסתר
Arkin ארקין, חמדה
Arkin ארקין, דבורה
Arkin ארקין, בת-שבע
Arkin ארקין, אביגיל
Arkin ארקין, תמר
Arkin ארקין, שרה
Arkin ארקין, נחמה