חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Jaffe, Julius

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Julius
Jaffe
was born
on
1796
,
Son of
יוסף מרכוס
יפה
and
Jette Lelore
Daniel
,
Images:
First name:
Julius
Surname:
Jaffe
Gender:
זכר
Date of birth:
1796
Place of birth:
Mecklenburg, Deutschland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1796
Date:
1796
Event place:
Mecklenburg, Deutschland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Jaffe, Julius
1796
1796
Mecklenburg, Deutschland
1796
Mecklenburg, Deutschland
יפה, יוסף מרכוס
Daniel, Jette Lelore
Jaffe, Malena
Jaffé, Daniel Joseph
Jaffé, Martha
Jaffé, Betty
Jaffe
Jaffé, Isaac Joseph
Jaffé, Ludwig Louis Eliezer Joseph
Jaffé, Selig Joseph
Jaffe, Julius
לא ידוע, Daniel
Segal-Levy, Golda Segalle
לא ידוע, Mordecai Marcus
Jaffe, Golda
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Daniel, Jette Lelore
יפה, יוסף מרכוס
Jaffe, Julius
לא ידוע, Daniel
Segal-Levy, Golda Segalle
לא ידוע, Mordecai Marcus
Jaffe, Malena
Jaffé, Daniel Joseph
Jaffé, Martha
Jaffé, Betty
Jaffe
Jaffé, Isaac Joseph
Jaffé, Ludwig Louis Eliezer Joseph
Jaffé, Selig Joseph
Jaffe, Golda