חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wissoker, Esther

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Esther
Wissoker
was born
on
1915
,
Daughter of
Theodore (Tepkeh)
Wissoker
and
שרה
ויסוקר
,
Images:
First name:
Esther
Surname:
Wissoker
Gender:
נקבה
Date of birth:
1915
Place of birth:
New York, United States
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1915
Date:
1915
Event place:
New York, United States
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1930
Date:
1930
Event place:
Brooklyn (Districts 1501-1750), Kings, New York, USA
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wissoker, Esther
1915
1915
New York, United States
ABT 1915
New York, United States
1930
Brooklyn (Districts 1501-1750), Kings, New York, USA
Wissoker, Theodore (Tepkeh)
ויסוקר, שרה
Wissoker, Beatrice
Wissoker, Annette
Wissoker, Annette
ויסוקר, יעקב
Wissoker, Rebecca
ויסוקר, מיכאל
Wissoker, Esther
ויסוקר, אייזיק יעקב
Goldberg גולדברג, קיילה
Wissoker, Rose
Wissoker, Esther
ויסוקר, אייזיק יעקב
Goldberg גולדברג, קיילה
Wissoker, Beatrice
Wissoker, Annette
Wissoker, Annette
ויסוקר, יעקב
Wissoker, Rebecca
ויסוקר, מיכאל
Wissoker, Rose
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ויסוקר, שרה
Wissoker, Theodore (Tepkeh)