חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Millman, Moses Mordechi

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Moses Mordechi
Millman
was born
on
29 לפברואר 1872
,
Son of
and
,
died
on
18 לפברואר 1924
,
Father of
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Moses Mordechi
Surname:
Millman
Gender:
זכר
Date of birth:
29 לפברואר 1872
Place of birth:
Moinești, Moinesti, BC, Romania
Date of death:
18 לפברואר 1924
Place of death:
Mt Nebo Cemetary Spokane Washington
Events:
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
1900
Date:
1900
Age:
27-28
Event Type:
אירוע
Description:
ABT 1896
Date:
1896
Event place:
Romania
Age:
About 23-24
Event sub type:
נישואין
Event Type:
פטירה
Description:
18 FEB 1924
Date:
18 לפברואר 1924
Event place:
Mt Nebo Cemetary Spokane Washington
Age:
51
Event Type:
קבורה
Description:
AFT 18 FEB 1924
Date:
אחרי 18 לפברואר 1924
Event place:
Spokane, Spokane County, Washington, United States
Event Type:
לידה
Description:
29 FEB 1872
Date:
29 לפברואר 1872
Event place:
Moinești, Moinesti, BC, Romania
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Millman, Moses Mordechi
29 לפברואר 1872
died
on
18 לפברואר 1924
Father of
29 לפברואר 1872
Moinești, Moinesti, BC, Romania
Mt Nebo Cemetary Spokane Washington
1900
ABT 1896
Romania
18 FEB 1924
Mt Nebo Cemetary Spokane Washington
AFT 18 FEB 1924
Spokane, Spokane County, Washington, United States
29 FEB 1872
Moinești, Moinesti, BC, Romania
Goldstein גולדשטיין, Hanna (Boobe)
מילמן, היימן יוסף
Muhlmann, חיים
מילמן], Moses Mordechi Millman [מוזס מרדכי
Millman, Moses Mordechi
Soss, Fanny Fega
Millman, Harry David
Millman, Sue
Millman, Sarah
Millman, Tillie
Millman, Susan
Millman, Henry J.
Millman, Nathan