חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gutmann, Werner Ludwig

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Werner Ludwig
Gutmann
was born
on
15 לאוגוסט 1895
,
Son of
and
Elise Anna
Fischer
,
died
on
8 לאוקטובר 1895
,
Images:
First name:
Werner Ludwig
Surname:
Gutmann
Gender:
זכר
Date of birth:
15 לאוגוסט 1895
Place of birth:
Madretsch, Bern, Schweiz
Date of death:
8 לאוקטובר 1895
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
8 OCT 1895
Date:
8 לאוקטובר 1895
Age:
0
Event Type:
לידה
Description:
15 AUG 1895
Date:
15 לאוגוסט 1895
Event place:
Madretsch, Bern, Schweiz
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gutmann, Werner Ludwig
15 לאוגוסט 1895
died
on
8 לאוקטובר 1895
15 לאוגוסט 1895
Madretsch, Bern, Schweiz
8 OCT 1895
15 AUG 1895
Madretsch, Bern, Schweiz
unknown
Fischer, Elise Anna
Gutmann, Werner Ludwig
Fischer, Gottfried Ludwig
Schmocker, Catharina
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Fischer, Elise Anna
unknown
Gutmann, Werner Ludwig
Fischer, Gottfried Ludwig
Schmocker, Catharina