חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מרים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
מרים
was born
Mother of
ברכה
,
Shmuel
,
,
Images:
First name:
מרים
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מרים
Mother of
מרים
Karner, Arie Leib
Karner קרנר, ברכה
Karner, Shmuel
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Karner, Shmuel
Karner קרנר, ברכה
מרים
Karner, Arie Leib