חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרזשענדזא, גיטל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
גיטל
פרזשענדזא
was born
Daughter of
מנדל מנחם
פרזשענצזא
and
הדסה
פרזשענצזא
,
Images:
First name:
גיטל
Surname:
פרזשענדזא
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרזשענדזא, גיטל
פרזשענצזא, מנדל מנחם
פרזשענצזא, הדסה
פרזשענצזא, בלה
פרזשענצזא, קלרה יוז
פרזשענצזא, אסתר מלכה
פרזשענצזא, ציפורה
פרזשענדזא, גיטל
פרזשענצזא, צירל
פרזשענדזא, גיטל
פרזשענצזא, בלה
פרזשענצזא, קלרה יוז
פרזשענצזא, אסתר מלכה
פרזשענצזא, ציפורה
פרזשענצזא, צירל
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פרזשענצזא, הדסה
פרזשענצזא, מנדל מנחם