חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פלמן, רחל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
רחל
פלמן
was born
on
1 למאי 1909
,
Daughter of
חייקל אריה לייב
פלמן
and
אסתר
לוי
,
died
on
10 לספטמבר 1990
,
Mother of
אורי
אורן
,
,
Images:
First name:
רחל
Surname:
פלמן
Gender:
נקבה
Date of birth:
1 למאי 1909
Place of birth:
Jaffa, Israel
Date of death:
10 לספטמבר 1990
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
10 SEP 1990
Date:
10 לספטמבר 1990
Age:
81
Event Type:
לידה
Description:
1 MAY 1909
Date:
1 למאי 1909
Event place:
Jaffa, Israel
Event Type:
קבורה
Event place:
Holon Cemetery, Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פלמן, רחל
1 למאי 1909
died
on
10 לספטמבר 1990
Father of
1 למאי 1909
Jaffa, Israel
10 SEP 1990
1 MAY 1909
Jaffa, Israel
Holon Cemetery, Israel
פלמן, חייקל אריה לייב
לוי, אסתר
פלמן, ברוך
פלמן, דויד
Pelman, משה
פלמן, שרה
פלמן, רחל
אורן, נחום
טובה פייגע
לוי, אברהם יצחק
פלמן, יחיאל
רחל לאה
אורן, אורי
פלמון, יהושע
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
לוי, אסתר
פלמן, חייקל אריה לייב
אורן, אורי
פלמן, רחל
טובה פייגע
לוי, אברהם יצחק
פלמן, יחיאל
רחל לאה
אורן, נחום
פלמן, ברוך
פלמן, דויד
Pelman, משה
פלמן, שרה
פלמון, יהושע