חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of טנדלר, יוסף

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יוסף
טנדלר
was born
Son of
רחל
ממברג
and
הירש
טנדלר
,
Images:
First name:
יוסף
Surname:
טנדלר
Gender:
זכר
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of טנדלר, יוסף
ממברג, רחל
טנדלר, הירש
טנדלר, יוסף
Sztajn, חנה גיטל
ממברג, ראובן שמואל
טנדלר, מוט'ק מרדכי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
טנדלר, הירש
ממברג, רחל
טנדלר, יוסף
Sztajn, חנה גיטל
ממברג, ראובן שמואל
טנדלר, מוט'ק מרדכי