חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of וייספיש, ציפורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
ציפורה
וייספיש
was born
Daughter of
אברהם מאיר וייספיש
and
הניה איטה
ויספיש
,
Images:
First name:
ציפורה
Surname:
וייספיש
Gender:
נקבה
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of וייספיש, ציפורה
אברהם מאיר וייספיש
ויספיש, הניה איטה
וייספיש, נחמה
וייספיש, יוכבד
וייספיש, הדסה
וייספיש, לאה
וייספיש, פרידה
וייספיש, חיה גיטל
וייספיש, ציפורה
וייספיש, יוסף זאב
Melamed Nyetweiser מלמד ניטויזר, רחל לאה
וייספיש, יהודית
וייספיש, ציפורה
וייספיש, יוסף זאב
Melamed Nyetweiser מלמד ניטויזר, רחל לאה
וייספיש, נחמה
וייספיש, יוכבד
וייספיש, הדסה
וייספיש, לאה
וייספיש, פרידה
וייספיש, חיה גיטל
וייספיש, יהודית
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
ויספיש, הניה איטה
אברהם מאיר וייספיש