חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אשכנזי, מאיר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
מאיר
אשכנזי
was born
on
20 לפברואר 1911
,
Son of
גולדה זהבה הניה
זויבר
and
יעקב זאב
אשכנזי
,
died
on
13 ליולי 2003
,
Images:
First name:
מאיר
Surname:
אשכנזי
Gender:
זכר
Date of birth:
20 לפברואר 1911
Place of birth:
זכרון יעקב, ישראל
Date of death:
13 ליולי 2003
Place of death:
זכרון יעקב, ישראל
Events:
Event Type:
לידה
Description:
20 FEB 1911
Date:
20 לפברואר 1911
Event place:
זכרון יעקב, ישראל
Event Type:
פטירה
Description:
13 JUL 2003
Date:
13 ליולי 2003
Event place:
זכרון יעקב, ישראל
Age:
92
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אשכנזי, מאיר
20 לפברואר 1911
died
on
13 ליולי 2003
20 לפברואר 1911
זכרון יעקב, ישראל
זכרון יעקב, ישראל
20 FEB 1911
זכרון יעקב, ישראל
13 JUL 2003
זכרון יעקב, ישראל
זויבר, גולדה זהבה הניה
אשכנזי, יעקב זאב
אשכנזי, יהויקים
אשכנזי, חיה
אשכנזי, אפרים שאול
אשכנזי, דבורה
אשכנזי, שרה שיינה
אשכנזי, יצחק
אשכנזי, מאיר
אשכנזי, רבקה
אשכנזי, מאיר
אשכנזי, יהויקים
אשכנזי, חיה
אשכנזי, אפרים שאול
אשכנזי, דבורה
אשכנזי, שרה שיינה
אשכנזי, יצחק
אשכנזי, רבקה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אשכנזי, יעקב זאב
זויבר, גולדה זהבה הניה