חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Sliwka, Zysze

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Zysze
Sliwka
was born
on
1866
,
Daughter of
Jetta
Sztein
and
Grojne Icek
Sliwka
,
Images:
First name:
Zysze
Surname:
Sliwka
Gender:
נקבה
Date of birth:
1866
Place of birth:
Koło, Wielkopolskie, Polska
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1866
Date:
1866
Event place:
Koło, Wielkopolskie, Polska
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Sliwka, Zysze
1866
1866
Koło, Wielkopolskie, Polska
1866
Koło, Wielkopolskie, Polska
Sztein, Jetta
Sliwka, Grojne Icek
Susman, Samuel (Slinfko)
Sliwka, Cylka
Sliwka, Majer
Sliwka, Ozyel
Sliwka, Aron
Susman, Charles
Sliwka, Abraham
Sliwka, Bajla
Sliwka, Ester
Sliwka, Zysze
Kotek, Hinda
Sztajn, Ozyel
Sliwka, Szmul
Sliwka, Bajla
Sliwka, Anne
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Sliwka, Grojne Icek
Sztein, Jetta
Sliwka, Zysze
Kotek, Hinda
Sztajn, Ozyel
Sliwka, Szmul
Sliwka, Bajla
Susman, Samuel (Slinfko)
Sliwka, Cylka
Sliwka, Majer
Sliwka, Ozyel
Sliwka, Aron
Susman, Charles
Sliwka, Abraham
Sliwka, Bajla
Sliwka, Ester
Sliwka, Anne