חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Hoffman הופמן, בתיה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
בתיה
Hoffman הופמן
was born
on
17 לינואר 1921
,
Daughter of
קלמן
הופמן
and
דבורה הניה
וינשטיין
,
died
on
14 לאפריל 2012
,
Images:
First name:
בתיה
Surname:
Hoffman הופמן
Gender:
נקבה
Date of birth:
17 לינואר 1921
Place of birth:
תל אביב, ישראל
Date of death:
14 לאפריל 2012
Place of death:
תל אביב, ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
14 APR 2012
Date:
14 לאפריל 2012
Event place:
תל אביב, ישראל
Age:
91
Event Type:
לידה
Description:
17 JAN 1921
Date:
17 לינואר 1921
Event place:
תל אביב, ישראל
Event Type:
קבורה
Description:
15 APR 2012
Date:
15 לאפריל 2012
Event place:
בית עלמין חולון, בת-ים, ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Hoffman הופמן, בתיה
17 לינואר 1921
died
on
14 לאפריל 2012
17 לינואר 1921
תל אביב, ישראל
תל אביב, ישראל
14 APR 2012
תל אביב, ישראל
17 JAN 1921
תל אביב, ישראל
15 APR 2012
בית עלמין חולון, בת-ים, ישראל
הופמן, קלמן
וינשטיין, דבורה הניה
הופמן, זלמן
הופמן, אהובה
Hoffman הופמן, בלה
הופמן, משה
הופמן, נחמה
הופמן, שרה
Hoffman הופמן, בתיה
ברנשטיין, משה
וינשטיין, אליהו
וייספיש, יונה טויבה
הופמן, צבי
Hoffman הופמן, בתיה
וינשטיין, אליהו
וייספיש, יונה טויבה
ברנשטיין, משה
הופמן, זלמן
הופמן, אהובה
Hoffman הופמן, בלה
הופמן, משה
הופמן, נחמה
הופמן, שרה
הופמן, צבי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
וינשטיין, דבורה הניה
הופמן, קלמן