חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of לא ידוע, Leo

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Leo
לא ידוע
was born
on
27 לנובמבר 1927
,
Son of
Markus
Amster
and
אסתר
Mozes מוזס
,
died
on
28 לפברואר 1943
,
Images:
First name:
Leo
Surname:
לא ידוע
Gender:
זכר
Date of birth:
27 לנובמבר 1927
Date of death:
28 לפברואר 1943
Place of death:
Auschwitz
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
28 FEB 1943
Date:
28 לפברואר 1943
Event place:
Auschwitz
Age:
15
Event Type:
לידה
Description:
27 NOV 1927
Date:
27 לנובמבר 1927
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of לא ידוע, Leo
27 לנובמבר 1927
died
on
28 לפברואר 1943
27 לנובמבר 1927
Auschwitz
28 FEB 1943
Auschwitz
27 NOV 1927
Amster, Markus
Mozes מוזס, אסתר
Amster, Femmie
לא ידוע, Abraham
לא ידוע, Leo
Hermann הרמן, חנה מרים
מוזס, זאב
Mindla, Sara
Amster, Bencion
Amster, Mozes Pinghaf Maurita
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mozes מוזס, אסתר
Amster, Markus
לא ידוע, Leo
Hermann הרמן, חנה מרים
מוזס, זאב
Mindla, Sara
Amster, Bencion
Amster, Femmie
לא ידוע, Abraham
Amster, Mozes Pinghaf Maurita