חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הוכברג, צבי הכהן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
צבי הכהן
הוכברג
was born
on
13 לפברואר 1872
,
Son of
אסתר רייזע
Weinstein וינשטיין
and
Mordechai מרדכי
הוכברג
,
died
on
30 לדצמבר 1951
,
Father of
Ruchama רוחמה
Hochberg
,
Herzel הרצל
הוכברג
,
Avinoam אבינועם
הוכברג
,
Amram עמרם
הוכברג
,
Levi
Hochberg
,
Netanel נתנאל
הוכברג
,
,
Occupations:
ממיסדי המושבה נס-ציונה ומניחי יסודות החנוך במושבה ובארץ
Images:
First name:
צבי הכהן
Surname:
הוכברג
Gender:
זכר
Occupation:
ממיסדי המושבה נס-ציונה ומניחי יסודות החנוך במושבה ובארץ
Date of birth:
13 לפברואר 1872
Place of birth:
דומברובסני בסרביה
Date of death:
30 לדצמבר 1951
Place of death:
Nes Ziyyona, Israel
Notes:
http://www.nzbr.org/index.php?page=382&person=38 -------------------- [http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/428 '''צבי הוכברג''']
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
30 DEC 1951
Date:
30 לדצמבר 1951
Event place:
Nes Ziyyona, Israel
Age:
79
Event Type:
קבורה
Event place:
Nes Ziona, Israel
Event Type:
לידה
Description:
13 FEB 1872
Date:
13 לפברואר 1872
Event place:
דומברובסני בסרביה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הוכברג, צבי הכהן
13 לפברואר 1872
died
on
30 לדצמבר 1951
Father of
ממיסדי המושבה נס-ציונה ומניחי יסודות החנוך במושבה ובארץ
ממיסדי המושבה נס-ציונה ומניחי יסודות החנוך במושבה ובארץ
13 לפברואר 1872
דומברובסני בסרביה
Nes Ziyyona, Israel
http://www.nzbr.org/index.php?page=382&person=38 -------------------- [http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/428 '''צבי הוכברג''']
30 DEC 1951
Nes Ziyyona, Israel
Nes Ziona, Israel
13 FEB 1872
דומברובסני בסרביה
Weinstein וינשטיין, אסתר רייזע
הוכברג, Mordechai מרדכי
הוכברג, Yente יענטע
Hochberg, Amram
Hochberg הוכברג, Lea
הוכברג, פרץ
הוכברג (לבית Hochberg), Shmuel שמואל סמי
Hochberg הוכברג, בלהה (בלה)
הוכברג, צבי הכהן
נימן ניימן Neiman, חיה Haya
הוכברג, נתנאל
Hochberg, Rivka
Hochberg, Ruchama רוחמה
הוכברג, Herzel הרצל
הוכברג, Avinoam אבינועם
הוכברג, Amram עמרם
Hochberg, Levi
הוכברג, Netanel נתנאל
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הוכברג, Netanel נתנאל
Hochberg, Levi
הוכברג, Amram עמרם
הוכברג, Avinoam אבינועם
הוכברג, Herzel הרצל
Hochberg, Ruchama רוחמה
הוכברג, Mordechai מרדכי
Weinstein וינשטיין, אסתר רייזע
הוכברג, צבי הכהן
הוכברג, נתנאל
Hochberg, Rivka
נימן ניימן Neiman, חיה Haya
הוכברג, Yente יענטע
Hochberg, Amram
Hochberg הוכברג, Lea
הוכברג, פרץ
הוכברג (לבית Hochberg), Shmuel שמואל סמי
Hochberg הוכברג, בלהה (בלה)