חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gistrik (לבית Gistirek), Moshe

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Moshe
Gistrik (לבית Gistirek)
was born
Father of
Malka
Charton
,
תמר (Tamara)
Gistrik גיסטריק
,
Samuel
Mordechay Gistrirek
,
Harry Mack
Gistrik
,
Harry Mack Mordechai
Charton
,
,
Images:
First name:
Moshe
Surname:
Gistrik (לבית Gistirek)
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gistrik (לבית Gistirek), Moshe
Father of
Gistrik (לבית Gistirek), Moshe
Karner קרנר, ברכה
Charton, Malka
Gistrik גיסטריק, תמר (Tamara)
Mordechay Gistrirek, Samuel
Gistrik, Harry Mack
Charton, Harry Mack Mordechai
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Charton, Harry Mack Mordechai
Gistrik, Harry Mack
Mordechay Gistrirek, Samuel
Gistrik גיסטריק, תמר (Tamara)
Charton, Malka
Gistrik (לבית Gistirek), Moshe
Karner קרנר, ברכה