חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אשכנזי, רבקה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
רבקה
אשכנזי
was born
on
12 לדצמבר 1906
,
Daughter of
גולדה זהבה הניה
זויבר
and
יעקב זאב
אשכנזי
,
died
on
21 לאפריל 1972
,
Images:
First name:
רבקה
Surname:
אשכנזי
Gender:
נקבה
Date of birth:
12 לדצמבר 1906
Place of birth:
זכרון יעקב, ישראל
Date of death:
21 לאפריל 1972
Place of death:
זכרון יעקב, ישראל
Events:
Event Type:
לידה
Description:
12 DEC 1906
Date:
12 לדצמבר 1906
Event place:
זכרון יעקב, ישראל
Event Type:
פטירה
Description:
21 APR 1972
Date:
21 לאפריל 1972
Event place:
זכרון יעקב, ישראל
Age:
65
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אשכנזי, רבקה
12 לדצמבר 1906
died
on
21 לאפריל 1972
12 לדצמבר 1906
זכרון יעקב, ישראל
זכרון יעקב, ישראל
12 DEC 1906
זכרון יעקב, ישראל
21 APR 1972
זכרון יעקב, ישראל
זויבר, גולדה זהבה הניה
אשכנזי, יעקב זאב
אשכנזי, יהויקים
אשכנזי, חיה
אשכנזי, אפרים שאול
אשכנזי, דבורה
אשכנזי, שרה שיינה
אשכנזי, יצחק
אשכנזי, רבקה
אשכנזי, מאיר
אשכנזי, רבקה
אשכנזי, יהויקים
אשכנזי, חיה
אשכנזי, אפרים שאול
אשכנזי, דבורה
אשכנזי, שרה שיינה
אשכנזי, יצחק
אשכנזי, מאיר
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אשכנזי, יעקב זאב
זויבר, גולדה זהבה הניה