חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אהרון יהודה זליג
לויטה רוויטה
was born
on
1840
,
Father of
?
Levite
,
שלמה
לויטה
,
רבקה רחל
Levite לויטה
,
אסתר
Levite לויטה
,
חיה
Levite לויטה
,
אברהם יצחק
לויטה
,
,
Images:
First name:
אהרון יהודה זליג
Surname:
לויטה רוויטה
Gender:
זכר
Date of birth:
1840
Place of birth:
[object Object], Lithuania
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1840
Date:
1840
Event place:
[object Object], Lithuania
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
1840
Father of
1840
[object Object], Lithuania
1840
[object Object], Lithuania
לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
Cohen כהן, חנה Leah
Levite, ?
לויטה, שלמה
Levite לויטה, רבקה רחל
Levite לויטה, אסתר
Levite לויטה, חיה
לויטה, אברהם יצחק
לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
Cohen כהן, חנה Leah
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
לויטה, אברהם יצחק
Levite לויטה, חיה
Levite לויטה, אסתר
Levite לויטה, רבקה רחל
לויטה, שלמה
Levite, ?