חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of (Shechter) Shaham, Mishael

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Mishael
(Shechter) Shaham
was born
on
מאי 1912
,
died
on
אוגוסט 1992
,
Father of
Orna
(Shechter) Shaham
,
,
Images:
First name:
Mishael
Surname:
(Shechter) Shaham
Gender:
זכר
Date of birth:
מאי 1912
Place of birth:
Sejera, ישראל
Date of death:
אוגוסט 1992
Place of death:
Ramat-Hasharon, ישראל
Events:
Event Type:
לידה
Description:
MAY 1912
Date:
מאי 1912
Event place:
Sejera, ישראל
Event Type:
פטירה
Description:
AUG 1992
Date:
אוגוסט 1992
Event place:
Ramat-Hasharon, ישראל
Age:
80
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of (Shechter) Shaham, Mishael
מאי 1912
died
on
אוגוסט 1992
Father of
מאי 1912
Sejera, ישראל
Ramat-Hasharon, ישראל
MAY 1912
Sejera, ישראל
AUG 1992
Ramat-Hasharon, ישראל
(Shechter) Shaham, Mishael
(Shechter) Shaham, Orna
גולדמן, מתילדה
(Shechter) Shaham, Mishael
גולדמן, מתילדה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
(Shechter) Shaham, Orna