חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Aron, Henri

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Henri
Aron
was born
on
19 למאי 1813
,
Son of
and
,
died
on
1859
,
Images:
First name:
Henri
Surname:
Aron
Gender:
זכר
Date of birth:
19 למאי 1813
Place of birth:
Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Date of death:
1859
Events:
Event Type:
לידה
Description:
19 MAY 1813
Date:
19 למאי 1813
Event place:
Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Event Type:
פטירה
Description:
1859
Date:
1859
Age:
45-46
1 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Aron, Henri
19 למאי 1813
died
on
1859
19 למאי 1813
Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
19 MAY 1813
Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
1859