חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Mindess, Moishe

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Moishe
Mindess
was born
on
1882
,
Son of
Wolf
Mindess
and
Surah Etil
Smalley
,
Images:
First name:
Moishe
Surname:
Mindess
Gender:
זכר
Date of birth:
1882
Place of birth:
Mezirich,Volynia Gub.
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1882
Date:
1882
Event place:
Mezirich,Volynia Gub.
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Mindess, Moishe
1882
1882
Mezirich,Volynia Gub.
ABT 1882
Mezirich,Volynia Gub.
Mindess, Wolf
Smalley, Surah Etil
Mindess, Faiga Rachel
Mindess, Ben
Mindess, Nellie
Mindess, Jacob
Mindess, Basa
Mindess, Moishe
Mindess, Chan'tse
Mindess, Moishe
Mindess, Faiga Rachel
Mindess, Ben
Mindess, Nellie
Mindess, Jacob
Mindess, Basa
Mindess, Chan'tse
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Smalley, Surah Etil
Mindess, Wolf